Triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Thứ 2, 26.10.2020 | 11:26:47
145 lượt xem

Nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý các cấp là một trong những nội dung chính được đề cập tại Hội nghị triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức vào sáng nay 26-10.

Với 5 chuyên đề giới thiệu về tổng quan Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 chủ yếu tập trung vào trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, MTTQ và các hội, đoàn thể về công tác an toàn vệ sinh lao động. Công tác quản lý Nhà nước vệ an toàn vệ sinh lao động. Các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, có hại cho người lao động. Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động không có hợp đồng lao động và các quy định hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong công tác quản lý, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động. Ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của người lao động, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...