Xuất cấp xuồng hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ 6, 23.10.2020 | 08:43:46
112 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 5 bộ xuồng cao tốc, 136 nhà bạt, hơn 7.000 phao và 460 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ 3 bộ xuồng cao tốc, 20 bộ nhà bạt, 4.100 phao và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế được hỗ trợ 3 bộ xuồng cao tốc, 28 bộ nhà, 3.030 chiếc phao, 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 2 bộ máy phát điện.

Tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 5 bộ xuồng cao tốc, 30 bộ nhà bạt, 3.030 chiếc phao, 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 2 bộ máy phát điện. 

Tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 4 bộ xuồng cao tốc, 200 bộ nhà bạt, 5.560 phao, 166 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 4 bộ máy phát điện.

Theo TTXVN


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...