Đến năm 2025 có 100% các đối tượng đạt các danh hiệu học tập

Thứ 3, 29.09.2020 | 17:00:44
305 lượt xem

Phấn đấu đến năm 2025 có 100% các gia đình, dòng họ, thôn làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt các danh hiệu học tập. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” sáng 29-9.

Cùng tham dự có Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. 

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

5 năm qua, các cấp, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án 281, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; thúc đẩy các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của phong trào học tập suốt đời 5 năm qua

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; yêu cầu cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 281. 

Chú trọng tuyên truyền có chiều sâu, đặc biệt là Bộ tiêu chí học tập của các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; nâng cao nhận thức trong xã hội về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng xã hội trong giai đoạn mới. 

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam...

 đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh và lãnh đạo hội Khuyến học Thái Bình tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào

Nhân dịp này, hơn 120 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen, vinh danh  các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2015-2020. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...