Thái Bình 5 năm xây dựng xã hội học tập

Thứ 3, 29.09.2020 | 10:28:16
272 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

5 năm qua, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án 281. Các mục tiêu đều đạt và vượt trước thời hạn 1 năm. Gần 76% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập; 67,5% số dòng họ đạt danh hiệu dòng học học tập; Hơn 70% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập; Trên 82% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị học tập. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình dự hội nghị

Thông qua đó, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; thúc đẩy các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Thời gian tới, Thái Bình tiếp tục tuyên truyền có chiều sâu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về học tập suốt đời, đặc biệt là học tập của người lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng xã hội trong giai đoạn mới. Phấn đấu đến năm 2020, có 100% các gia đình, dòng họ, thôn làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt các danh hiệu học tập. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...