Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ bảo trợ xã hội tại Sở Lao động-Thương binh và xã hội

Thứ 6, 25.09.2020 | 17:15:19
180 lượt xem

Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tại buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và xã hội, giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội diễn ra vào chiều nay (25/9).

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tại buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và xã hội chiều 25/9

Hiện nay, Thái Bình có gần 112.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Những năm qua, Sở Lao động,Thương binh và xã hội, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cơ bản đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; yêu cầu Ngành có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; tham mưu, phối hợp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác trợ giúp xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách khác; tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng  đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Chú trọng tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là  công tác xét duyệt chính sách cho đối tượng theo phân cấp quản lý, để hạn chế thấp nhất thiếu sót trong tổ chức thực hiện và bảo đảm quyền lợi kịp thời cho đối tượng trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...