Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ bảo trợ xã hội tại Kiến Xương, Thành phố Thái Bình và Đông Hưng

Thứ 4, 23.09.2020 | 17:33:10
245 lượt xem

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo trợ xã hội, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tại buổi làm việc với Huyện ủy Kiến Xương, giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội diễn ra vào chiều 23/9.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình làm việc với Huyện ủy Kiến Xương về giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ bảo trợ xã hội

Hiện nay, huyện Kiến Xương đang quản lý, triển khai thực  hiện các chế độ, chính sách cho hơn 15.430 đối tượng bảo trợ xã hội. Nhìn chung, các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác trợ giúp xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của huyện Kiến Xương

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; yêu cầu Kiến Xương có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước về chế độ chính sách trợ giúp xã hội. Chỉ đạo rà soát, xét duyệt các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, khách quan, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, thường xuyên cập nhật thông tin về đối tượng, quản lý chặt chẽ, khoa học. 

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu, làm tốt  công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách bảo trợ xã hội ở các xã, thị trấn; kịp thời phát hiện chấn chỉnh việc lập, quản lý hồ sơ, thực hiện các bước quy trình xét duyệt đối tượng theo quy định. Tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm, về chính sách đối với người được hưởng bảo trợ xã hội cho đội ngũ cán bộ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiếu sót trong tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền lợi kịp thời cho đối tượng trên địa bàn.

* Chiều 23/9, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Hà Công Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng làm việc với Thành ủy Thái Bình giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại thành phố Thái Bình. 

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Thái Bình chiều 23/9

Tổng số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn thành phố Thái Bình đến ngày 30/6/2020 là hơn 7.400 người. Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát, được tăng cường. Mặc dù là địa bàn có nhiều người yếu thế di chuyển đến, số người trong diện hưởng trợ cấp xã hội có biến động, nhưng công tác rà soát được thực hiện nghiêm túc. Chế độ bảo trợ xã hội được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của thành phố vào cuộc tích cực. Các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội đã giúp các đối tượng giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Công Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Thành phố Thái Bình tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống từ thành phố đến cơ sở; các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội. Đặc biệt là công tác tham mưu trong thực hiện. Tăng cường công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực này. Tiếp tục kiện toàn hội đồng để rà soát cụ thể các đối tượng, đổi mới công tác quản lý nhà nước; chỉ đạo việc rà soát, xét duyệt các đối tượng bảo đảm công khai, công bằng, chính xác, khách quan, đúng quy định. Đồng chí cũng tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các đại biểu để Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

* Cũng trong sáng 23/9, đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát của tổ giám sát số 3 tại huyện Đông Hưng về kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát của tổ giám sát số 3 tại huyện Đông Hưng

Hiện nay huyện Đông Hưng có hơn 13.400 trường hợp được hưởng chế độ bảo trợ xã hội với số tiền chi trả trợ cấp ước cả năm 2020 khoảng 60 tỷ đồng. Huyện đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc các trường hợp, tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Do đó, trong những năm qua trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu nại về việc thực hiện các chế độ chính sách cho người được hưởng bảo trợ xã hội. 

Đồng chí Đặng Thanh Giang - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao việc huyện Đông Hưng đã kịp thời quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội, tạo được nhận thức đúng đắn và sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, huyện Đông Hưng cần tiếp tục tuyên truyền để các cán bộ. đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đủ tính chất mục đích và tính nhân văn cao cả của chính sách. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, đầy đủ, kịp thời. 

Bên cạnh đó cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức. Tăng cường xã hội hóa để có thêm nguồn lực hỗ trợ người yếu thế. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng trong việc giám sát thực hiện chính sách ở cơ sở./.

Duy Huy – Phạm Ngọc - Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...