Kịp thời hỗ trợ các trường hợp yếu thế ổn định cuộc sống

Thứ 4, 23.09.2020 | 10:41:34
198 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát việc thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Đông Hưng

Hiện nay huyện Đông Hưng có hơn 13.400 trường hợp được hưởng chế độ bảo trợ xã hội với số tiền chi trả trợ cấp trong 6 tháng năm 2020 là gần 30 tỷ đồng. Nhìn chung các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trợ giúp xã hội luôn được chú trọng và triển khai thực hiện, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Huyện Đông Hưng đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc đối tượng, tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Việc quản lý và thực hiện chính sách từ xã đến huyện đối với các trường hợp bảo trợ xã hội đã đi vào nề nếp, đặc biệt là việc theo dõi tăng giảm và thống nhất chi trả trong toàn huyện. Công tác quản lý hồ sơ cơ bản đảm bảo đúng quy định, công tác thanh quyết toán kinh phí chi trả chặt chẽ và kịp thời. Vì vậy trong những năm qua trên địa bàn huyện Đông Hưng không có đơn thư khiếu nại về việc thực hiện các chế độ chính sách cho người được hưởng bảo trợ xã hội./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...