Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm tại Thái Bình

Thứ 3, 22.09.2020 | 17:09:50
167 lượt xem

Chiều nay (22/9), Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức họp nghe báo cáo việc thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp.

Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình họp nghe báo cáo việc thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có gần 204.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 177.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó, có trên 1,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm trên 86% dân số tỉnh Thái Bình. Nhận thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của nhiều doanh nghiệp và người lao động đã được nâng lên rõ rệt, song bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp còn đóng thiếu mức đóng hoặc trốn đóng cho người lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động tham gia khi thụ hưởng các chế độ. 

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình thống nhất tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp. Qua đó yêu cầu các doanh nghiệp còn nợ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Đồng thời, xem xét những trường hợp cố tình vi phạm, nếu đến mức phải xử lý thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra. 

Đồng chí yêu cầu các ngành các địa phương tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về thực hiện các chính sách về bảo hiểm, tạo chuyển biến về nhận thức, trước hết là người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp. Các ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...