Tăng cường vai trò tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng

Thứ 6, 18.09.2020 | 17:14:08
229 lượt xem

Tác hại của rượu bia khi lạm dụng đối với sức khỏe người sử dụng và những hệ lụy mà rượu bia gây ra luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại ngày nay. Vậy giải pháp trong hạn chế tác hại của rượu bia là như thế nào?

Đây là 1 trong các nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật và hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình phối hợp với sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước tỉnh tổ chức vào chiều nay (18/9).

Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật và hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Đại diện Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường, thị trấn, các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật làm điểm của tỉnh, Trung ương được lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý, sở Tư pháp tuyên truyền những nội dung cơ bản về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Đặc biệt là nội dung của 7 chương và 36 điều trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đề cập cụ thể chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia; các hành vi bị nghiêm cấm; biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; quản lý việc cung cấp rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Ngoài những nội dung trên, các đại biểu còn được phổ biến 1 số nội chính về luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo và các hướng dẫn hoạt động của ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng. Các nội dung tuyên truyền nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước khi triển khai các công việc được giao.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...