Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ bảo trợ xã hội tại một số địa phương

Thứ 6, 18.09.2020 | 16:55:53
288 lượt xem

Chiều nay (18/9), Đoàn công tác Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, làm trưởng đoàn, giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại Huyện ủy Thái Thụy.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, làm trưởng đoàn giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại Huyện ủy Thái Thụy

Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thái Thụy làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực  hiện các chế độ, chính sách cho hơn 15.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Nhìn chung, các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của huyện Thái Thụy

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; yêu cầu Thái Thụy có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh; Tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm, về chính sách đối với người được hưởng bảo trợ xã hội cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Thái Thụy chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát toàn bộ hồ sơ của đối tượng đang được hưởng chính sách bảo trợ xã hội, kịp thời chấn chỉnh việc lập, lưu trữ hồ sơ đảm bảo khoa học, chặt chẽ; kịp thời bổ sung những thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là công tác giám sát của HĐND xã, phản biện của MTTQ cấp xã đối với Hội đồng xét duyệt cấp xã trong việc xét duyệt chính sách cho đối tượng theo phân cấp quản lý, để hạn chế thấp nhất thiếu sót trong tổ chức thực hiện và bảo đảm quyền lợi kịp thời cho đối tượng trên địa bàn. Thực hiện việc lập, lưu trữ chứng từ quyết toán từng cấp, từng đơn vị theo quy định.

* Cũng trong chiều nay, Tổ giám sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Tổ giám sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải chiều 18/9

Tại huyện Tiền Hải, số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là gần 12.000 đối tượng thuộc 18 nhóm đối tượng thụ hưởng. Công tác rà soát, lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ, việc thực hiện chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cũng như các chính sách an sinh xã hội đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định. 

Đồng chí Hà Công Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, huyện Tiền Hải cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội, và các chính sách xã hội đến người dân. Thường xuyên rà soát, kịp thời hướng dẫn đối tượng bảo trợ xã hội làm hồ sơ, thủ tục thụ hưởng bởi họ là những người yếu thế cần được sự hỗ trợ của xã hội. 

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đến các đối tượng. Tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với tổ chức chính trị - xã hội và các ngành trong việc giám sát, triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách xã hội khác trên địa bàn huyện.

* Thực hiện Quyết định số 1777 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, chiều nay, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, một số phòng ban liên quan và 2 xã, thị trấn thuộc huyện Vũ Thư. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Đặng Thanh Giang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn về làm việc tại huyện Vũ Thư

Huyện Vũ Thư hiện có trên 14.100 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hơn 1.000 đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng. Các chính sách trợ cấp hàng tháng, chính sách hỗ trợ BHYT, hỗ trợ tiền điện, trợ cấp đột xuất, và một số khoản trợ cấp khác được thực hiện đầy đủ, công khai, đúng quy định.

Sau khi nghe báo cáo của huyện ủy Vũ Thư, của tổ giám sát và của cơ sở, đồng chí trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh cao huyện Vũ Thư đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về đối tượng bảo trợ xã hội, tạo thành nhận thức sâu sắc, quan điểm đồng thuận. Các đối tượng chính sách được hưởng chế độ đầy đủ, kịp thời, không có khiếu nại tố cáo. Đồng chí đề nghị huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ những đối tượng yếu thế. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trong giám sát thực hiện chế độ bảo trợ xã hội. Không để các đối tượng bị mặc cảm, nỗ lực nâng cao đời sống cho họ.

Duy Huy – Hữu Phước - Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...