Giảm chi ngân sách gần 500 tỷ đồng năm 2020 nhờ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thứ 3, 08.09.2020 | 16:53:25
210 lượt xem

Sáng nay (08/9), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai dự án 513 “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, công tác thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình dự tại điểm cầu Thái Bình về Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai dự án 513

Khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án 513 năm 2012, cả nước có 16 khu vực chưa xác định được địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Đến nay, đã giải quyết được 15/16 khu vực.

 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cả nước đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 546 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó tỉnh Thái Bình đã giảm 26 đơn vị hành chính cấp xã, là 1 trong các tỉnh có số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm nhiều sau sắp xếp. Dự kiến cả nước sẽ giảm chi ngân sách Nhà nước trong 5 năm từ 2020 – 2024 khoảng hơn 1.400 tỷ đồng do thực hiện sắp xếp, riêng năm 2020 ước giảm gần 500 tỷ đồng. 

 Nhiều đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Thái Bình đã sắp xếp và sáp nhập lại

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ 4 vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới gồm xây dựng lộ trình phù hợp trong vấn đề tinh giản biên chế, xây dựng chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập, gấp rút hoàn thành Dự án 513 sau khi đã kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành từ năm 2016 lên năm 2020, tìm hướng khắc phục những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn khi thực hiện Dự án này. 

Bộ trưởng khẳng định Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương để giải quyết dứt điểm từng nội dung để sớm hoàn thành các mục tiêu trọng điểm đã đề ra./. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...