Lễ khai trương hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia

Thứ 4, 19.08.2020 | 10:15:09
253 lượt xem

Sáng nay (19/8), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ.

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên cổng dịch vụ công quốc gia

Với phương châm thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, Ngành, địa phương tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV (từ 2016 đến nay), gần 1.000 thủ tục hành chính, hơn 3.000/6.000 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, giúp tiết kiệm gần 6 triệu ngày công/năm, tương đương gần 900 tỷ đồng.  

Tham dự Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia tại điểm cầu Thái Bình

8 lĩnh vực có những bước cải cách đột phá trong thủ tục hành chính, thời gian qua như: Hải quan, đầu tư, xây dựng, bảo hiểm, tư pháp, công thương, giao thông vận tải. Trục liên thông văn bản Quốc gia đã kết nối với 100% Bộ, Ngành, địa phương và nhiều cơ quan, tổ chức. Đến nay, có trên 2,2 triệu văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia. Theo tính toán sơ bộ, tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm 1.200 tỷ đồng; hàng chục triệu giờ công so với việc gửi văn bản truyền thống trước đây. 

Ngày 13/3/2020, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được ra mắt. Đây là kênh giao tiếp thúc đẩy mối quan hệ trong nội bộ các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, báo cáo; chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ dựa trên dữ liệu số. Xây dựng chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và xã hội số, đặc biệt bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng là điều được Chính phủ hết sức chú trọng.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...