Thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 26.06.2020 | 19:25:50
86 lượt xem

Chiều nay (26/6), Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình tổ chức thành lập và triển khai nội dung hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống tổ chức công đoàn của tỉnh.

Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình tổ chức thành lập và triển khai nội dung hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh

Tổ cộng tác viên dư luận xã hội Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2030 gồm 25 đồng chí có trình độ, năng lực, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm chính trị đúng đắn, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được phân công. Các cộng tác viên dư luận xã hội có nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức, lao động trên địa bàn trước các sự kiện của tỉnh, trong nước, quốc tế ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

 Kiến nghị, đề xuất giải pháp góp phần định hướng dư luận xã hội theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách của cấp uỷ, chính quyền, công đoàn các cấp. Tham gia định hướng dư luận xã hội thông qua việc cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho công nhân viên chức, lao động.

                                 Tố Uyên

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...