HĐND tỉnh Thái Bình thực hiện giám sát tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Thứ 6, 26.06.2020 | 11:41:37
106 lượt xem

Sáng ngày 26/6, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh giám sát tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đàm Văn Vượng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự buổi làm việc.

HĐND tỉnh Thái Bình thực hiện giám sát tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Từ đầu năm đến nay, Thái Bình tạo việc làm mới cho trên 12.500 lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó tác động của đại dịch Covid-19. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành LĐ-TB&XH Thái Bình đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị, Sở LĐTB&XH cần phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố giải quyết những vấn đề mà ý kiến cử tri quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng trong lĩnh vực dạy nghề, vấn đề giảm nghèo và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Đồng chí cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH  bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi về Ban VHXH-HĐND tỉnh để tổng hợp báo cáo, trình HĐND tỉnh Thái Bình trong kỳ họp sắp tới.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...