Giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

Thứ 6, 05.06.2020 | 11:38:00
184 lượt xem

Sáng ngày 05/6, đoàn giám sát của Trung ương MTTQVN có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại huyện Vũ Thư.

Đoàn giám sát của Trung ương MTTQVN có buổi giám sát tại huyện Vũ Thư

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính Phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Huyện Vũ Thư đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát danh sách, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng theo quy định. 

Đến nay huyện Vũ Thư đã thực hiện hỗ trợ cho trên 22.000 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 thuộc 6 nhóm gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hộ kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. với số tiền hỗ trợ trên 30 tỷ đồng. Việc chi trả đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, không trùng lặp, đồng thời thực hiện nghiêm việc công khai danh sách sau chi trả./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...