Đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Thứ 4, 03.06.2020 | 11:12:05
175 lượt xem

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của từng đơn vị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính - kinh tế - kỹ thuật tỉnh Thái Bình.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2020

Theo đó, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua của đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của  toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động. 

Đại diện các Sở, Ban, Ngành của tỉnh tham gia ký giao ước thi đua năm 2020

Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng muốn đổi mới, nâng cao chất lượng cần phải phát động, tổ chức các phong trào thi đua, nhất là thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; gắn phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở các cơ quan, đơn vị thành viên khối, thành công của Đại hội Đại biểu Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Duy Huy

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...