Sẽ thành lập Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Thứ 4, 27.05.2020 | 18:45:36
351 lượt xem

Sáng ngày 27/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án thành lập Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trên cơ sở nâng cấp phòng khám đa khoa hiện tại.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án thành lập Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Phòng khám đa khoa trường Cao đẳng Y tế Thái Bình được cấp phép hoạt động đến nay được 6 năm. Năm 2019, phòng khám đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng. Đề án thành lập Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Thái Bình có quy mô 51 giường bệnh, từng bước nâng quy mô lên 150 giường bệnh vào năm 2050. Dự kiến nhân lực Bệnh viện là 98 người, trong đó cán bộ cơ hữu là 70 người. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất chủ trương thành lập Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Thái Bình quy mô bệnh viện hạng III, là bệnh viện công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trực tiếp chịu sự chỉ đạo quản lý mọi mặt hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở Y tế Thái Bình. Trước mắt tổ chức phù hợp số khoa, phòng, tiếp tục hoàn thiện sau khi đi vào hoạt động. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng yêu cầu: trường Cao đẳng Y tế hoàn thiện Đề án theo hướng đánh giá lại hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường, của phòng khám hiện nay và tiêu chí của bệnh viện

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trường Cao đẳng Y tế hoàn thiện Đề án theo hướng đánh giá lại hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường, của phòng khám hiện nay và tiêu chí của bệnh viện. Tách bạch rõ cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh, làm rõ quy hoạch và trình phê duyệt đất giáo dục và đất y tế. Trường Cao đẳng Y tế vẫn phải dành ưu tiên cho công tác đào tạo. Bên cạnh đó, cần đánh giá và có phương án về nguồn nhân lực, có sự tách biệt rõ ràng. Làm rõ cơ chế hoạt động và cơ chế hạch toán của bệnh viện và của nhà trường. Phải có dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, có phương án xử lý chất thải của bệnh viện. 

Giao Sở Tài chính hướng dẫn nhà trường về vấn đề hạch toán, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quy hoạch. Giao trường Cao đẳng Y tế hoàn thiện Đề án, có báo cáo tóm tắt xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cao Biền 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...