Vũ Thư truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ 4, 20.05.2020 | 18:50:23
663 lượt xem

Tại xã Hòa Bình, trong ngôi nhà mẹ Nguyễn Thị Địch, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Địch có chồng và con trai hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Huyện ủy Vũ Thư tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Địch

“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Nguyễn Thị Địch sinh năm 1890; quê quán xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. Tạ thế ngày 27/4/1927. Chồng của mẹ là cụ Đặng Đức Quyên, tham gia hoạt động cách mạng trong Hội Phật giáo huyện Vũ Thư. Năm 1951 cụ bị giặc Pháp bắt và xử bắn tại xã Song An, được truy tặng liệt sĩ năm 2003. Con trai cả của mẹ là ông Đặng Phúc Hoàng, nguyên cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, nguyên Trưởng ban Kinh tế mới của tỉnh Thái Bình tại Đắc Lắc. Con trai thứ của mẹ là ông Đặng Xuân Quảng, anh dũng hy sinh năm 1953, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với những hy sinh, mất mát mà mẹ Địch phải gánh chịu, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ.

Tính đến nay, toàn huyện Vũ Thư, có 651 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 5.818 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...