Công điện số 04 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ 3, 31.03.2020 | 20:41:40
410 lượt xem

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Thái Bình ra Công điện số 04/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...