Thông báo về việc Ký kết hợp đồng làm việc

Thứ 2, 21.10.2019 | 17:00:08
3,438 lượt xem

Ngày 21-10 Đài PTTH Thái Bình có Thông báo số 13 về việc Ký kết hợp đồng làm việc

Mời QV& CB theo dõi tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...