HĐND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kì họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 3, 09/04/2024 | 20:55:38
987 lượt xem

Chiều 09/4, HĐND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kì họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Trong đó, HĐND huyện Quỳnh Phụ xem xét, thảo luận, quyết nghị một số tờ trình quan trọng liên quan đến: đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện; điều chỉnh, bổ sung, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và một số nội dung về công tác cán bộ. 

HĐND huyện cũng cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ban pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện. Các nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để huyện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...