HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ 4, 23/11/2022 | 00:00:00
366 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng năm 2023. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì buổi giám sát.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì buổi giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông

Trong năm 2022, Sở Thông tin và truyền thông chủ động tham mưu giúp tỉnh làm tốt công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn.

 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm tới là tiếp tục tham mưu triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn; chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển hạ tầng mạng lưới dịch vụ theo quy hoạch. 

Đồng chí Đặng Thanh Giang cùng đoàn đến thăm Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh và xây dựng phần mềm nền tảng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được thời gian qua; cơ bản thống nhất với các nội dung giải trình. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và truyền thông có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; bám sát chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Thông tin và truyền thông, kịp thời tham mưu ban hành văn bản, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 60, số 56 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh và xây dựng phần mềm nền tảng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...