Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật

Thứ 5, 06/10/2022 | 00:00:00
417 lượt xem

Sáng 6/10, các đồng chí: Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

Các ý kiến tại hội nghị đều đánh giá đây là dự án Luật quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định mới nhằm cụ thể hóa một bước Nghị quyết số 20 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, khắc phục được những hạn chế mà thực tiễn đã phát sinh và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. 

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị nghiên cứu, cân nhắc một số vấn đề về giấy phép hành nghề, cần quy định rõ các chức danh bác sĩ dự phòng, cử nhân y tế công cộng thì có được cấp chứng chỉ hành nghề để tham gia vào khối điều trị hay không. Về việc thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi được cấp giấy phép hành nghề, các đại biểu đề nghị vẫn nên quy định như điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành để bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh. Có ý kiến cho rằng, không nên phân hạng và phân tuyến bệnh viện theo cấp hành chính. Đối với vấn đề xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các ý kiến đồng tình với phương án quy định rõ hơn các hình thức xã hội hóa, đặc biệt chỉ rõ hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư chỉ áp dụng trong việc thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, xây dựng cơ sở hạ tầng. Cần làm rõ thêm nội hàm của 4 yếu tố cấu thành giá để thể hiện rõ các chi phí này đã đầy đủ các yếu tố cấu thành của từng chi phí cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...