Kỳ họp thứ tư, HĐND Thành phố Thái Bình khóa XXII

Thứ 6, 15/07/2022 | 00:00:00
505 lượt xem

Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình khóa 22 tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá kết quả phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Văn Thành - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố điều hành kỳ họp.

6 tháng qua, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị được thành phố Thái Bình thực hiện quyết liệt đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, song song với công tác chỉ đạo phòng chống dịch và đạt nhiều kết quả. Các ngành sản xuất kinh doanh phục hồi và tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 21.400 tỷ đồng, tăng 15,61 %, trong đó lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng 18,22%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 1.053 tỷ đồng. 6 tháng qua, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm và hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 dự án. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại kỳ họp, HĐND TP Thái Bình xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND thành phố và các ngành. Trong đó có báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố; tờ trình phê duyệt đề án “phát triển ngành giáo dục đào tạo TP Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. tờ trình phê duyệt đề án lắp đặt camera theo hình thức xã hội hóa; tờ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;  tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của 9 dự án trên địa bàn thành phố…

HĐND Thành phố cũng tổ chức phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Thu Trang

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...