Lấy ý kiến vào dự thảo kết quả giám sát nghị quyết 27/NQ - HĐND

Thứ 6, 08/07/2022 | 00:00:00
443 lượt xem

Sáng ngày 8/7, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát nghị quyết 27 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát nghị quyết 27 của HĐND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 45 năm 2018, của UBND tỉnh về việc sáp nhập trường học, đến nay, toàn tỉnh có 741 cơ sở giáo dục, 47 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Việc sắp xếp, sáp nhập trường đã giảm được 179 đầu mối giáo dục công lập, đảm bảo tính liên thông, nâng cao hiệu quả trong sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhất là ở các môn học chung… Công tác phổ cập giáo dục được củng cố, duy trì theo từng mức độ, đạt nhiều kết quả tích cực ở cả 3 cấp.  Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả giám sát , đồng thời bổ sung thêm một số kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách đầu tư cho các trường sau sáp nhập; Quy định về số lượng cán bộ quản lý và phụ cấp cán bộ quản lý đối với các trường liên cấp; Tăng cường đào tạo cho cán bộ quản lý sau sáp nhập….Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, sẽ tổng hợp bổ sung vào dự thảo báo cáo giám sát để trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới. 

Vũ Hương 
  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...