Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Thứ 6, 01/07/2022 | 00:00:00
546 lượt xem

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm nay tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Vũ Kim Cứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở kế hoạch và đầu tư 

Tại cuộc giám sát, lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư đã giải trình, làm sáng tỏ nhiều vấn đề Đoàn giám sát quan tâm như: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo việc tiếp thu, bổ sung hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các số liệu, cập nhật đầy đủ thông tin, đảm bảo đánh giá công tâm, trung thực, khách quan tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó cần phân tích, giải trình số liệu tăng trưởng kinh tế, nêu bật nguyên nhân các chỉ tiêu đạt và chưa đạt được; Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua; các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từ đó, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh ban hành chỉ thị, nghị quyết, các chế độ chính sách sát, đúng tình hình thực tế. Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đầu tư công theo kế hoạch đầu tư trung hạn; nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo kinh tế; tích cực thanh tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chương trình thực hiện Nghị quyết của cấp trên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...