Giám sát việc sáp nhập trường học tại huyện Kiến Xương

Thứ 4, 27/04/2022 | 00:00:00
529 lượt xem

Sáng 27/4, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh tại huyện Kiến Xương.

Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát việc sáp nhập trường học tại huyện Kiến Xương

Bám sát văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh, việc triển khai Nghị quyết số 27 được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đơn vị liên quan của huyện Kiến Xương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; cơ bản hoàn thành việc sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra. Sau khi sáp nhập, toàn huyện còn 82 đơn vị trường học thuộc 3 cấp học, giảm 30 đơn vị so với trước khi sáp nhập. Nhìn chung, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, sử dụng khá hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì, giữ vững. 

Tuy nhiên, một số trường sau sáp nhập không còn giữ nguyên được các hoạt động đặc thù. Do học 2 buổi/ngày, thời khóa biểu của 2 cấp học khác nhau nên việc sắp xếp, bố trí thời gian để sinh hoạt chuyên môn 2 cấp học gặp khó khăn; chưa giải quyết triệt để tình trạng dạy chéo môn; hoạt động giáo dục ngoài giờ và hoạt động trải nghiệm cho học sinh còn hạn chế. 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đi sâu tìm hiểu kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân tồn tại, hạn chế; đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của địa phương để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có những định ,hướng, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thời gian tới.

Duy Huy

  • Từ khóa
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy

Chiều 5/8, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu HĐND huyện Thái Thụy, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các xã: Hòa An, Mỹ Lộc, Thái...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...