Giám sát việc sáp nhập trường học tại huyện Thái Thụy và Đông Hưng

Thứ 3, 26/04/2022 | 00:00:00
560 lượt xem

Sáng 26/4, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh tại huyện Thái Thụy và Đông Hưng.

Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát việc sáp nhập trường học tại huyện Thái Thụy 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, HĐND, UBND tỉnh, huyện Thái Thụy và Đông Hưng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 27; cơ bản hoàn thành việc sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra. Hằng năm, công tác quy hoạch mạng lưới, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia vào chương trình, kế hoạch công tác của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, huyện và các địa phương; gắn liền công tác quy hoạch với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

Huyện Thái Thuy và Đông Hưng huy động từ 180 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng xây dựng mới phòng học, phòng bộ môn và công trình phụ trợ. Qua đó, xóa được các điểm trường lẻ, không còn tình trạng các trường phải học nhờ, học mượn. Sau thực hiện sáp nhập, số lượng đơn vị giáo dục giảm; cơ sở vật chất kỹ thuật trường học được tăng cường. Nhìn chung, chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì, giữ vững. 

Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát việc sáp nhập trường học tại huyện Đông Hưng

Tuy nhiên, việc thực hiện sáp nhập các trường học trong cùng đơn vị hành chính cấp xã trước khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã có nhiều khó khăn về công tác chuyên môn, bố trí cán bộ quản lý và công tác quản lý hoạt động của nhà trường. Việc đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học còn dàn trải, lãng phí. Thậm chí chưa xác định rõ mục tiêu đầu tư do chưa rõ việc quy hoạch lại mạng lưới trường lớp sau sáp nhập; chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý trường liên cấp theo hạng trường. 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đi sâu tìm hiểu kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân tồn tại, hạn chế; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các địa phương để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, ban hành những giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa lộ trình, kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và định hướng trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Duy Huy

  • Từ khóa
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy

Chiều 5/8, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu HĐND huyện Thái Thụy, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các xã: Hòa An, Mỹ Lộc, Thái...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...