Quốc hội thảo luận tổ về 8 dự án Luật

Thứ 5, 06/01/2022 | 00:00:00
428 lượt xem

Sáng nay 6/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thảo luận tổ cho ý kiến về các dự án Luật. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thảo luận tổ cho ý kiến về các dự án Luật

Các đại biểu thảo luận về 8 dự án luật gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự. 

Các dự án luật trình Quốc hội thông qua lần này nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc sửa đổi, bổ sung những vấn đề cấp bách, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, có sự đồng thuận cao để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Tăng cường phân quyền đồng thời bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ nguồn lực của đất nước. 

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về 8 dự án luật

Đa số ý kiến đều tán thành về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án luật và cho rằng việc sửa đổi các dự án luật để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội. Đa số ý kiến nhất trí quan điểm xây dựng dự án Luật được nêu tại Tờ trình số 573 của Chính phủ và cho rằng cần bám sát các quan điểm này để bảo đảm phạm vi sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục đích ban hành luật.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...