Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh

Thứ 3, 07/12/2021 | 00:00:00
407 lượt xem

Sáng ngày 7/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội như: Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2022; về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; về việc quy định cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ; Nhà nội trú khoa Nội tổng hợp, Ngoại Chấn thương và 3 chuyên khoa Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân; về việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; quy định chế độ đãi ngộ đặc thù đối với các nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thông qua báo cáo kết quả thẩm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thông qua báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp lần này; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Giao Văn phòng HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, góp phần tổ chức thành công Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...