Thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh

Thứ 3, 07/12/2021 | 00:00:00
471 lượt xem

Sáng ngày 7/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh liên quan đến các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội như: Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022; về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025; về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025; về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; về việc quy định cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025; về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương.

Duy Huy

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...