Phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Thứ 4, 17/11/2021 | 00:00:00
581 lượt xem

Ngày 17/11, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021 và đề xuất mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 - 2024. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

Theo Báo cáo của Chính phủ, chỉ tiêu phát triển đối tượng giai đoạn 2022 - 2024 được dự báo theo kịch bản đại dịch COVID-19 sẽ cơ bản được kiểm soát vào cuối năm 2021; dự kiến: Phấn đấu đến năm 2024 số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 42,7%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 33,4%; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1%. Các đại biểu cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về bảo hiểm xã hội và có ý thức chủ động tham gia bảo hiểm xã hội; đổi mới cách thức tuyên truyền, đảm bảo toàn diện cả về nội dung, hình thức, phương pháp, tập trung trực tiếp vào các nhóm đối tượng..Đồng thời, ngành bảo hiểm cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện giao dịch điện tử, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tập trung cho các nền tảng giải pháp kỹ thuật mới phục vụ chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, duy trì, thay thế, nâng cấp, mở rộng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hiện có để vận hành liên tục và ổn định, chuẩn hóa theo công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.


TTXVN

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...