Ngày 27-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến nhiều nội dung quan trọng

Thứ 4, 27.10.2021 | 00:00:00
213 lượt xem

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, hôm nay (27/10) Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến các Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố là: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68 của Quốc hội khóa XIII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội

Điểm cầu Thái Bình

Các đại biểu Quốc hội nhất trí ban hành cơ chế chính sách đặc thù phát triển cho 4 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, đồng thời cho rằng: Việc ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù sẽ tạo cơ chế chính sách cũng như nguồn lực để các địa phương phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các đại biểu đề nghị phải tổng kết những nơi đã thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để thể chế hóa và áp dụng chung cho các tỉnh, thành phố về lao động, tổ chức bộ máy hành chính, nguồn lực, dân cư, đất đai và tài nguyên...

 Các đại biểu cũng đề cập đến một số vấn đề về các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù; quản lý sử dụng rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50ha trở lên; thẩm quyền của Quốc hội liên quan đến rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; chính sách về dư nợ vay của ngân sách địa phương; giao thẩm quyền cho các địa phương ban hành mức phí, lệ phí...

Về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, đa số đại biểu cho rằng cần có giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhóm đối tượng người lao động ở khu vực phi chính thức, nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có giải pháp để bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động. Một số đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 với các chính sách hướng tới bao phủ toàn dân theo hướng không bỏ sót đối tượng có điều kiện và khả năng như chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động theo chế độ khoán việc có nhu cầu nhưng chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội là đối tượng bắt buộc tham gia. Nghiên cứu quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Bổ sung dần các chế độ hưởng như thai sản, ốm đau, tai nạn lao động… để hấp dẫn người lao động. Để đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Chính phủ cũng cần có giải pháp mở rộng hệ thống đại lý thu và khuyến khích công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính nhằm thúc đẩy y tế cơ sở và bác sỹ gia đình, tăng tỷ lệ thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ngày, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để bảo đảm nhu cầu của người dân. 

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu. Theo chương trình làm việc, ngày mai 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và dự án Luật Điện ảnh sửa đổi.

Cao Biền

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...