Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Thứ 3, 26.10.2021 | 00:00:00
190 lượt xem

Sáng 26/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Dự tại điểm cầu Thái Bình có ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Sáng 26/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Tại buổi thảo luận trực tuyến, Đại biểu Quốc hội đánh giá cao các nội dung trong dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (Dự án luật gồm dự thảo luật và các văn bản khác liên quan đến dự thảo luật). Việc xây dựng Luật Cảnh sát cơ động giúp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở vững chắc để cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình họp phiên trực tuyến sáng 26/10/2021

 Theo đó, Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 31 điều; xác định 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản của cảnh sát cơ động. Trong đó kế thừa những nhiệm vụ còn phù hợp của Pháp lệnh cảnh sát cơ động, đồng thời bổ sung 2 nhiệm vụ, 2 quyền hạn cho cảnh sát cơ động, đây là các nhiệm vụ, quyền hạn trên thực tế cảnh sát cơ động đang thực hiện, nay cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi. 

Đóng góp ý kiến vào các nội dung cụ thể của dự thảo luật, các đại biểu nhất trí bổ sung 2 nhiệm vụ, 2 quyền hạn mới phù hợp với yêu cầu thực tế thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định rõ phạm vi hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn của Cảnh sát cơ động trong thực hiện một số nhiệm vụ; bổ sung nhiệm vụ phối hợp giữa Cảnh sát cơ động với các cơ quan, địa phương liên quan; quy định cụ thể các trường hợp cấp bách trong việc điều động, huy động cảnh sát cơ động.

Dự kiến, chiều 26/10, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ./.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...