Quốc hội nghe và thảo luận về dự án Luật Điện ảnh và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng

Thứ 6, 22.10.2021 | 00:00:00
525 lượt xem

Sáng 23/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 tiếp tục nghe và thảo luận về dự án luật điện ảnh và dự án luật thi đua, khen thưởng. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh Thái Bình.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh Thái Bình dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 tiếp tục nghe và thảo luận về Dự án luật điện ảnh và Dự án luật thi đua, khen thưởng

Các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Đây là 2 luật đã được Quốc hội các khóa trước thông qua. Tuy nhiên sau nhiều năm thực hiện, đến nay bộc lộ những thiếu sót, bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế và tình hình phát triển của đất nước.

Ngay sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về 2 dự án luật quan trọng này. Tại Thái Bình, tổ thảo luận có sự tham gia của lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua khen thưởng, sở Nội Vụ Thái Bình. Về dự án luật Điện ảnh sửa đổi, các đại biểu cho rằng cẩn phải đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa trong phát triển điện ảnh cũng như tăng cường việc thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa nói chung và về phim truyện, điện ảnh nói riêng nêu trên thành pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thái Bình

Video: 102321_NGUYENVANHUY.mp4

 Bà Nguyễn Thị Thu Dung, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình:

Video: 102321_NGUYENTHIKIMDUNG.mp4

 Về Dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, các đại biểu thống nhất với 1 số quy định mới, sửa đổi, bổ sung đã khắc phục được những tồn tại hạn chế và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng thời đóng góp thêm 1 số ý kiến vào dự án luật sửa đổi.

Ông Lại Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình:

Video: 102321_LAIVANHOAN.mp4

 Phát biểu tại tổ thảo luận, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phân tích: về lĩnh vực thi đua khen thưởng, ở Việt Nam có Huân chương, Huy chương và Kỷ niệm chương. Trong đó, huân chương và huy chương là quy định khen thưởng thuộc thẩm quyền của Nhà nước và các tổ chức được Nhà nước trao phép, ủy quyền. Tuy nhiên, về Kỷ niệm chương và huy hiệu thì luật cũng như Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu và cân nhắc kỹ xem đây có thực sự là 1 hình thức khen thưởng. Đối với Dự án luật Điện ảnh sửa đổi, đồng chí nêu vấn đề về nội dung phổ biến phim, Quốc hội cần nghiên cứu kỹ nội dung liên quan đến cá nhân phải đảm bảo nghĩa vụ theo quy định khi phổ biến phim trên không gian mạng internet. Đồng thời, xem xét quy định về giấy phép phân loại phim. Đồng thời cho rằng: Cần phải gắn chặt trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà phát hành phim trong việc phân loại phim. Luật cũng phải có quy định cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi phổ biến phim trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo Tổng thư ký Quốc hội trình kỳ họp.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...