Quốc hội nghe và thảo luận Dự án Luật kinh doanh bảo hiểm và 1 số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố

Thứ 6, 22.10.2021 | 00:00:00
298 lượt xem

Sáng 22/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 tiếp tục nghe và thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh Thái Bình.

 Quốc hội nghe và thảo luận Dự án Luật kinh doanh bảo hiểm và 1 số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố - điểm cầu Thái Bình,

Các đại biểu Quốc hội nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Trong đó, quy định 1 số nội dung cụ thể liên quan đến nội dung, hình thức của hợp đồng bảo hiểm; các trường hợp đơn phương, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, chuyển giao hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, bảo hiểm con người, bảo hiểm trách nhiệm; đề phòng hạn chế tổn thất; phòng chống gian lận bảo hiểm; giải quyết tranh chấp,…

Tiếp đó, các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Các cơ chế, chính sách của 4 tỉnh, thành phố trình Quốc hội đều được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo tương quan với các cơ chế, chính sách mà Quốc hội đã cho áp dụng tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết thí điểm 6 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Nghệ An. 8 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tập trung vào một số nội dung cụ thể về: chính sách dư nợ vay; Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu từ tăng thu trên địa bàn các tỉnh, thành phố; Định mức chi thường xuyên; Về thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn; Quản lý đất đai, quản lý sử dụng rừng; Quản lý quy hoạch; Thu từ xử lý nhà, đất; Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu quốc hội thảo luận tổ về Dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đều đồng tình với việc cần thiết ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng cùng một số tỉnh miền Trung nhằm tạo nguồn lực cho các tỉnh, thành này phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu cũng nhất trí với quy định phân cấp, ủy quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn cho các tỉnh song phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, có các quy định ràng buộc cụ thể nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn vì không quản lý tốt sẽ gây ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội, môi trường...; đồng thời đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thực hiện thí điểm cơ chế, chính sắc đặc thù trong 5 năm, sau đó tổng kết, nghiên cứu nhân ra các tỉnh, thành phố khác.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí với quy định nâng mức dư nợ vay, định mức chi thường xuyên, tạo cơ chế, thẩm quyền quy hoạch cho các địa phương, song cần có quy định cụ thể, chặt chẽ hơn. Đồng chí cũng nhất trí thí điểm giao thẩm quyền cho các địa phương ban hành mức phí, lệ phí nhưng phải bổ sung thẩm quyền ban hành mức phí, lệ phí sử dụng dịch vụ cửa khẩu, cảng với thành phố Hải Phòng và thẩm quyền ban hành mức phí tham quan với tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí cho rằng việc giao thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố là cần thiết nhưng các cấp, các ngành phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này. 

Video: 102221_OHAI.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo Tổng thư ký Quốc hội trình kỳ họp.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...