Quốc hội nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ

Thứ 5, 21.10.2021 | 00:00:00
253 lượt xem

Chiều 21/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên họp nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đại biểu dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên họp nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Các đại biểu nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong đó, dự án luật cảnh sát cơ động hướng tới việc xây dựng các chính sách lớn, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cần thiết để xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vừa tạo điều kiện cho lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận vào 1 số nội dung Về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước, các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu thảo luận tổ về 2 dự án luật này. Nhất là Luật Cảnh sát cơ động còn những nội dung cần thảo luận, làm rõ thêm về các quy định thẩm quyền, quyền hạn, việc huy động, điều động, phối hợp của Cảnh sát cơ động hiện nay.

Video: 102121_OHOAN.mp4

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; tính tương thích của dự án Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các nhóm vấn đề về sở hữu công nghiệp, nhóm vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan, giống cây trồng; về tăng cường cải cách hành chính, cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Video: 102121_OHUY.mp4

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp được Văn Phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp vào biên bản thảo luận tổ để báo cáo Tổng thư ký Quốc hội trình kỳ họp.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...