Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ 6, 08.10.2021 | 00:00:00
359 lượt xem

Sáng 5/10, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo kế hoạch, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa 17 dự kiến diễn ra ngày 11/10/2021 để xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp. Trong đó, chủ yếu là các tờ trình liên quan đến lĩnh vực tài chính, đất đai, kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn đầu tư công, tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư 1 số dự án giao thông của tỉnh và 1 số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các tờ trình trình kỳ họp; đồng thời bổ sung một số nội dung dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các giải pháp được triển khai để thích ứng trong tình hình mới; liên quan đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội và một số nội dung khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, nhất trí với đề xuất bổ sung một số nội dung cần thiết trình kỳ họp của UBND tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị tiếp thu, chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyển HĐND tỉnh. Các ban của HĐND tỉnh tiếp cận và tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng luật, nâng cao chất lượng, chú trọng đặc biệt đến các tờ trình liên quan đến lĩnh vực đất đai. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan sớm chuyển tài liệu của kỳ họp cho đại biểu nghiên cứu trước, đồng thời chuẩn bị chu đáo các hệ điều kiện, trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ họp diễn ra an toàn, thành công.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...