Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Thứ 6, 27.08.2021 | 00:00:00
1,487 lượt xem

Chiều 27/8, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất và thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh gồm 3 chương, 15 điều. Trong đó, quy định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Trọng tâm là các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh mà cụ thể là hoạt động trước, trong, sau kỳ họp HĐND tỉnh và trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp, việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh, việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát, những công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp và những vấn đề khác do pháp luật quy định. Đồng thời thực hiện quy chế trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu về hoạt động có liên quan của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Hữu Phước


  • Từ khóa
Quốc hội nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ
Quốc hội nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ

Chiều 21/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên họp nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...