Cử tri đánh giá cao một hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 29.07.2021 | 00:00:00
402 lượt xem

Như vậy, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của kỳ họp là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ khóa 15. Các vị Đại biểu Quốc hội trong đó có Đoàn Đại biểu tỉnh Thái Bình đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến chất lượng, sâu sắc, toàn diện, tích cực tranh luận, thể hiện rõ vai trò của Đại biểu Quốc hội trước nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 9 đại biểu tham dự kỳ họp, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Trong suốt thời gian tham dự kỳ họp, Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia thảo luận 5 lượt ý kiến tại hội trường, 14 lượt ý kiến phát biểu tại tổ. Các ý kiến đóng góp và những nội dung quan trọng của kỳ họp như: Hệ thống các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2021, Kế hoạch 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cử tri Nguyễn Ngọc Quỳnh - xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà:
“Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh đã mang được tiếng nói và nguyện vọng của cử tri, của nhân dân trước Quốc hội, đề ra được cái tâm tư nguyện vọng mà nhân dân tỉnh Thái Bình chúng tôi mong muốn.”
Cử tri Tăng Gia Lộc - xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình:

“Thông qua thảo luận tại các tổ, tôi đã được nghe bốn, năm ý kiến của các vị đại biểu của Đoàn đại biểu Thái Bình. Các đồng chí hoạt động rất tích cực, đã phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tỉnh Thái Bình về những vấn đề sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong Hội trường Quốc hội, trong các tổ.”

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi thảo luận

Cũng theo cử tri, tại kỳ họp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Những ý kiến tham gia thảo luận thẳng thắn, kịp thời phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Cử tri Bùi Duy Cần - xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng:
“Các diễn đàn đều có ý kiến tham gia của các Đại biểu Quốc hội người Thái Bình và đem được tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thái Bình phản ảnh với Quốc hội, với Nhà nước. Nói chung, tôi cho rằng đây cũng là những niềm tin của chúng tôi dành cho các vị Đại biểu Quốc hội người Thái Bình.”
Cử tri Nguyễn Ngọc Quỳnh - xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà:
“Qua những ý kiến của Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, chúng tôi rất tin tưởng và phấn khởi. Như vậy là hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình rất rõ nét, có trách nhiệm đối với cử tri tỉnh Thái Bình. Chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm.”

Từ những hoạt động tích cực của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, của các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa
Quốc hội nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ
Quốc hội nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ

Chiều 21/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên họp nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...