Quốc hội nghe báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thứ 7, 24.07.2021 | 15:50:29
335 lượt xem

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 24/7, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thảo luận ở tổ về nội dung này. Đầu giờ sáng, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp, trong đó bổ sung vào Nghị quyết của kỳ họp thứ Nhất nội

Với 474/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc bổ sung vào chương trình nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trình bày Tờ trình về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự kiến kế hoạch trong giai đoạn giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, xóa bỏ cơ chế ”xin cho”, tham nhũng, lợi ích nhóm... Bộ trưởng cho biết sẽ huy động sẽ rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về đầu tư công và các luật pháp có liên quan; tập trung rà soát, cương quyết loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm.

Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội cho biết, về tổng thể, vốn đầu tư công dự kiến tăng 1,43 lần so với số kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là tích cực. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát thận trọng nguồn thu để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, giữ vững an toàn nợ công. Việc xác định dự toán chi đầu tư hàng năm phải dựa trên cơ sở thu ngân sách nhà nước thực tế từ thực lực của nền kinh tế, vay đầu tư trong khả năng trả nợ, không tạo áp lực trả nợ quá lớn cho giai đoạn sau. Một số ý kiến đề nghị giữ tổng mức vốn đầu tư công là 2.750.000 tỷ đồng như đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách nhà nước, đa số ý kiến đề nghị trình Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư. Về việc phân bổ cho các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm khác: Ủy ban tài chính ngân sách cơ bản thống nhất với dự kiến bố trí khoảng 104.533,847 tỷ đồng để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia. Đối với số vốn 78.719 tỷ đồng, Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định trình Quốc hội xem xét, quyết định…

Cũng trong buổi sáng 24/7, Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi

Hôm nay 28/10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và dự án Luật Điện ảnh sửa đổi. Dự tại điểm cầu Thái Bình có ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...