HĐND huyện Đông Hưng tổ chức Kỳ họp thứ 2

Thứ 4, 21.07.2021 | 00:00:00
447 lượt xem

Trong ngày 21/7, Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2.

Kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, song huyện Đông Hưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 6.700 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Huyện đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn xã Đông Phương hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và lựa chọn xã Đông Xá bổ sung chỉ đạo hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời ngăn chặn, không chế sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn… 

6 tháng cuối năm 2021, Huyện Đông Hưng phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất lên trên 8.600 tỷ đồng, có từ 2 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tại kỳ họp, HĐND huyện Đông Hưng đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; thông qua 7 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

CTV Tiến Quang  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...