Thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp

Thứ 3, 13.07.2021 | 00:00:00
727 lượt xem

Kết thúc phiên làm việc tại hội trường, các đại biểu đã chia tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và báo cáo của các ngành.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tổ Kiến Xương Thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến bổ sung thêm những nội dung còn thiếu hoặc chưa được làm rõ trong các báo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt trong phần đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành. Trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung thêm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phương hướng chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm. Các đại biểu đã dành phần lớn thời gian tập trung thảo luận trực tiếp vào kết quả, những vướng mắc và các giải pháp trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đại biểu Phan Văn Dương - tổ Kiến Xương kiến nghị:

Video: 71321_PHANVANDUONG.mp4

Các đại biểu HĐND tỉnh Tổ Vũ Thư Thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp

Vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kết quả triển khai thực hiện một số cơ chế, chính về chương trình nước sạch nông thôn, cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Nguyễn Quang Hòa tổ Vũ Thư bày tỏ:

Video: 71321_NGUYENQUANGHOA.mp4

Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận và đánh giá công tác điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tình trạng nợ đọng thuế và giải pháp tăng thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế. 

Các đại biểu cũng thảo luận về việc thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công, đặc biệt là thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc cho các tổ chức kinh tế - xã hội và công dân. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và hành lang giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Hữu Phước

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...