Chuẩn bị thật tốt cho công tác bầu cử

Thứ 3, 20/04/2021 | 00:00:00
791 lượt xem

"Chuẩn bị thật tốt cho công tác bầu cử, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bầu cử ngay từ cơ sở. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân". Là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khi kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Quỳnh Phụ vào sáng 20/4.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khi kiểm tra một trong những điểm bầu cử tại huyện Quỳnh Phụ

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận huyện Quỳnh Phụ đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại 258 khu vực bỏ phiếu được phê duyệt. Với tổng số cử tri được niêm yết danh sách trên 200 nghìn người. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, đúng tiến độ, đúng quy định. 

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tập trung sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, bám sát chủ trương, quy định của Trung ương, phát huy vai trò Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị xã hội các cấp, để chuẩn bị thật tốt công tác bầu cử. 

Tranh cổ động bầu cử được treo khắp nơi tuyên truyền đến người dân huyện Quỳnh Phụ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử để cử tri ý thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình. Kiểm tra, rà soát và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử. Xây dựng phương án khi có tình huống dịch bệnh Covid -19 xảy ra. Đối với trường hợp công dân đi làm ăn xa, vắng mặt ở địa phương, cần trao đổi với gia đình, liên lạc cá nhân, nếu chưa trở về, đăng ký, thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của công dân tại nơi đang cư trú. Địa phương quan tâm rà soát, in ấn, niêm yết công khai, rõ ràng, chính xác danh sách cử tri, người ứng cử tại khu vực bầu cử, bảo đảm thật tốt các điều kiện để phục vụ cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...