Tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ nhật, 18/04/2021 | 00:00:00
635 lượt xem

Sáng 16/4, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Hội nghị công nhân Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ sản xuất Công nghiệp Toàn Anh xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ đã được học tập những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các quy định của pháp luật về bầu cử như: Thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào cuộc bầu cử; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. 

Người lao động đang đọc tìm hiểu các nội dung trong buổi tuyên truyền

Nhân dịp này lãnh đạo Phòng PV 05 Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn tỉnh thời gian qua và phổ biến những nộ dung cơ bản về đảm bảo ANTT – ATXH trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó động viên cán bộ, công nhân và người lao động thi đua lao động sản xuất, phấn đấu đảm bảo kế hoạch đề ra.

CTV Mạnh Tường 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...