Kỳ họp thứ 4 Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 16/04/2021 | 00:00:00
880 lượt xem

Chiều 16/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thống nhất nhiệm vụ cần triển khai thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 4 Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình

Kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình. Trong khi đó đã lập danh sách sơ bộ 124 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình, 574 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện,12.354 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Toàn tỉnh có gần 1.500.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu vào ngày 23/5 tới. Đến nay chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo về việc lập danh sách cử tri. Việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện bảo đảm đúng quy định. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình khẳng định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian và đúng các quy định của pháp luật. Để tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, ủy ban bầu cử các cấp quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử:

Video: 41621_OTHAN1.mp4

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung làm tốt các nội dung đảm bảo hội nghị hiệp thương lần 3 thành công. Sau đó, cần khẩn trương tiếp nhận danh sách, tổ chức lập, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử tại các đơn vị bầu cử một cách tuyệt đối chính xác. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, đảm bảo tất cả cử tri được thực hiện quyền bầu cử. Tổ chức tốt các hội nghị để ứng cử viên tiếp xúc với cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo chặt chẽ, thu hút đông đảo cử tri. Chú trọng đảm bảo về an ninh trật tự, giải quyết các khiếu nại tố cáo. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chú trọng tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho lực lượng làm công tác bầu cử, đảm bảo vật tư phương tiện phục vụ công tác bầu cử.

Cao Biền

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...