Đoàn thanh niên huyện Đông Hưng tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho đoàn viên

Thứ 5, 15/04/2021 | 00:00:00
286 lượt xem

Sáng ngày 15/4, Ban thường vụ huyện đoàn Đông Hưng phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử.

Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên lần đầu tham gia bầu cử được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong đó đi sâu tìm hiểu các nội dung như: Nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín trong bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; việc lập danh sách cử tri và danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu.

Cũng tại hội nghị này, các đoàn viên thanh niên còn được nêu lên những cảm nghĩ, thắc mắc và được hướng dẫn, giải thích một cách tỷ mỷ, dễ hiểu.

CTV Tô Phượng   • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...