Tăng cường tuyên truyền bầu cử dưới nhiều hình thức

Thứ 6, 16/04/2021 | 00:00:00
70 lượt xem

Từ 15/4 đến ngày bầu cử (23-5), huyện Thái Thụy tập trung tuyên truyền về các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử, cũng như không khí phấn khởi tin tưởng nhân dân, cử tri.

Niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu xã được người dân quan tâm

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, trên toàn huyện sẽ sớm hoàn thành 5 cụm cổ động, mỗi xã, thị trấn 1 cổng chào giới thiệu về bầu cử trở lên. Bên cạnh đó sẽ có từ 15-20 khẩu hiệu bảng tường tại các xã và các pano, khẩu hiệu khác. 

 Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã 

Về hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thông, sẽ tiếp tục tuyên truyền kết quả hiệp thương lần 3, giới thiệu danh sách cử tri cũng như danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Đồng thời tuyên truyền đậm nét về không khí phấn khởi chào đón ngày bầu cử của cử tri.

Thế Công

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...