Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

Thứ 3, 13/04/2021 | 00:00:00
688 lượt xem

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Các địa phương đang tích cực triển khai tuyên truyền về cuộc bầu cử tới người dân

Đến thời điểm này tỉnh Thái Bình đã hoàn thành bước 3 trong quy trình hiệp thương theo đúng tiến độ và đúng luật. Bước 4 của quy trình đó là tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử cũng đang được các địa phương thực hiện, chậm nhất đến ngày 13/4/2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 cũng là bước 5 và vòng hiệp thương cuối cùng để lựa chọn và lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử. 

Theo phân bổ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, tỉnh Thái Bình được bầu tổng số 9 đại biểu Quốc hội, trong đó 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kì 2016-2021 là 67 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần 2 Thái Bình có 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 124 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Đến nay Mặt trận tổ quốc các cấp đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kì 2021-2026, và chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ kết thúc vào ngày 18/4 tới.

Mai Lộc

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...