Tuyên truyền về Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ 5, 08/04/2021 | 00:00:00
868 lượt xem

Cùng với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, chiều ngày 7/4 UBND xã Đông Thọ (Thành phố) đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 cho gần 200 đại biểu là bí thư, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể và cán bộ hội viên Cựu chiến binh và Hội nông dân trên địa bàn.

Hội nghị tuyên truyền về Luật bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại UBND xã Đông Thọ

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử như: Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử và giới thiệu một số điểm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua hội nghị các đại biểu sẽ nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền cho cán bộ hội viên của mình cùng nhân dân trên địa bàn hiểu và cùng thực hiện, tự mình đi bầu cử để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Đông Thọ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh.

CTV Bích Hạnh


  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...